Giảm giá
BV9 - Bàn Trà Đẹp -Bàn Keramic
BV9 - Bàn Trà Đẹp - Bàn KeramicNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu Bàn Trà...
5,520,000₫ 7,880,000₫
Giảm giá
BV10 - Bàn Trà Eliot
BV10 - Bàn Trà Đẹp - Bàn EliotNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu Bàn Trà...
4,800,000₫ 6,850,000₫
Giảm giá
BV7 - Bàn Trà Bầu Dục
BV7 - Bàn Trà Bầu DụcNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu bàn trà cao cấp...
11,900,000₫ 17,000,000₫
BV8 - Bàn Trà Bily
BV8 - Bàn Trà BilyNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu bàn trà cao cấp Bily....
1,600,000₫ 4,400,000₫
BV6 - Bàn Trà Cặp Vuông
BV6 - Bàn Trà Cặp VuôngNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu bàn trà cao cấp...
1,900,000₫ 3,800,000₫
BV2 - Bàn Acapulco
BV2 - Bàn AcapulcoNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu bàn trà cao cấp Acapulco. Với...
870,000₫ 1,320,000₫
BV3 - Bàn Trà Lồng Chim
BV3 - Bàn Trà Lồng ChimNội thất cao cấp SanhFur xin giới thiệu đến khách hàng mẫu Bàn Trà Lồng Chim BV3....
1,400,000₫ 2,100,000₫
BV1-B - Đôn Kim Cương
BV1-B - Đôn Kim CươngNội thất cao cấp SanhFur xin giới thiệu đến khách hàng mẫu Đôn Kim Cương BV1-B.Với...
800,000₫ 2,000,000₫
BV4 - Bàn Trà APU
BV4 - Bàn Trà APUNội thất SanhFur xin được giới thiệu tới các bạn mẫu bàn trà cao cấp APU....
1,800,000₫ 4,400,000₫
BT2 - Bàn Trà Noguchi
BT2 - Bàn Trà NoguchiSanhFur xin giới thiệu đến các bạn mẫu Bàn Trà Noguchi- BT2 , được thiết kế bởi  Isamu Noguchi...
1,600,000₫ 2,800,000₫
BT3 - Bàn trà Muuto
BT3 - Bàn Trà MuutoNội thất cao cấp SanhFur xin được giới thiệu đến các bạn mẫu Bàn Trà Muuto-...
1,530,000₫ 2,300,000₫
BV1-A - Bàn trà kim cương
BV1-A - BÀN TRÀ KIM CƯƠNGNội thất cao cấp SanhFur xin giới thiệu đến các bạn mẫu Bàn Trà Kim...
990,000₫ 2,500,000₫
BT1 - Bàn trà Zuka
BT1 - Bàn Trà ZukaNội thất cao cấp SanhFur xin được giới thiệu đến các bạn mẫu Bàn trà Zuka...
820,000₫ 1,240,000₫